HR-administration

Lönesättning som belönar rätt framgångsfaktorer i ditt företags utveckling.

Lönesättning

Har du koll på ditt företags lönesättning och löneutveckling?

Testa er själva! Hur många poäng får du och ditt företag? Ju högre poäng desto längre har ni kommit i arbetet med aktiv lönesättning. Finns det mer ni kan göra för att förbättra löne­sättningen? Vad är viktigast för ert företag att utveckla och hur mycket tid får det ta?


Vill ni hjälp och stöd i er lönesättning och löneutveckling är ni välkomna att höra av er till oss.

Nedan redovisas ett antal påståenden om hur lönesättningen kan gå till. Fun­dera på hur det fungerar på ert företag genom att bedöma det ni gör på en femgradig skala.

1 = Stämmer inte alls
2 = Stämmer dåligt
3 = Stämmer ibland
4 = Stämmer delvis
5 = Stämmer på pricken

Fråga 1

På vårt företag har vi regelbundna möten med medarbetarna där vi stämmer av hur det går och hur de ska lyckas nå sina mål
Stämmer inte alls [1]——-[2]——-[3]——-[4]——-[5] Stämmer på pricken

Fråga 2

På vårt företag finns det tydliga kopplingar mellan det som belönas och verksamhetens mål
Stämmer inte alls​ [1]——-[2]——-[3]——-[4]——-[5] Stämmer på pricken

Fråga 3

På vårt företag fungerar lönesättningen som morot för att utvecklas och prestera bättre
Stämmer inte alls​ [1]——-[2]——-[3]——-[4]——-[5] Stämmer på pricken

Fråga 4

Vi har en genomtänkt fördelning mellan fast och rörlig lön
Stämmer inte alls​ [1]——-[2]——-[3]——-[4]——-[5] Stämmer på pricken

Fråga 5

På vårt företag har vi tydliga kriterier för vad som belönas
Stämmer inte alls​ [1]——-[2]——-[3]——-[4]——-[5] Stämmer på pricken

Fråga 6

Medarbetarna är medvetna om vilka kriterier som belönas
Stämmer inte alls​ [1]——-[2]——-[3]——-[4]——-[5] Stämmer på pricken

Fråga 7

Medarbetarna är delaktiga i utformningen av belöningskriterierna
Stämmer inte alls​ [1]——-[2]——-[3]——-[4]——-[5] Stämmer på pricken

Fråga 8

Vi informerar medarbetarna regelbundet om företagets resultat
Stämmer inte alls​ [1]——-[2]——-[3]——-[4]——-[5] Stämmer på pricken

Fråga 9

Medarbetarna har goda kunskaper om hur lönesättningen i företaget går till
Stämmer inte alls​ [1]——-[2]——-[3]——-[4]——-[5] Stämmer på pricken

Fråga 10

Medarbetarna är nöjda med hur lönesättningen på företaget går till
Stämmer inte alls​ [1]——-[2]——-[3]——-[4]——-[5] Stämmer på pricken

Fråga 11

Företaget har en genomtänkt lönespridning bland medarbetare
Stämmer inte alls​ [1]——-[2]——-[3]——-[4]——-[5] Stämmer på pricken