Vi är nu guldcertifierade!

Nu är Lön & HR Bolaget certifierade även i Flex Lön.

Vi byter vårt silver till guld och kan nu erbjuda en komplett digital lösning för våra kunder där alla delar hänger ihop.